Napraforgó Óvoda

 

            Óvodánk a község központjában van a Szabadság tér 6. sz. alatt. Nyugalmas szép környezetben. Névadó ünnepélyünket a helyi program elfogadása után tartottuk meg 1999-ben. Úgy gondoljuk, hogy a napraforgó szimbóluma lehet jövendő pedagógiai munkánknak. Arra törekedünk, hogy a derű, a fény, mosoly és színharmónia jellemezzen bennünket.

            Programunk címe: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel (adaptált program Nagy Jenőnétől). Óvodánkat esztétikusan kialakított udvarrész veszi körül, amely igazi lehetőséget nyújt a 3-7 éves korú gyermekek neveléséhez. Intézményünk 6 csoportjában osztott és osztatlan csoportokat alakítottunk ki, amely 150 kisgyerek ellátását biztosítja. Sárosdon jelentős a roma kisebbség létszáma, nagy részük munkanélküli, szociális gondokkal küzd. Óvodánk 42 éve működik, a szülők igénylik az intézményes nevelést. A cigány családoknál még nem teljes körű az elfogadottság. A község önkormányzata kiemelt feladatának tekinti az óvoda fenntartását, anyagiakkal való támogatását.

 

 

 

Az intézmény fő profilja

 

            Helyi programunkat 1999-ben készítettük el, adaptáltuk Nagy Jenőné „ Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című programját. Ebben a programban kiemelt fontosságú az érzelmi nevelés. Fontos számunkra, hogy a gyerekek okos szeretetben, érzelmi biztonságban, szabad, nyugodt, esztétikus környezetben sok-sok szép élménnyel éljék óvodás éveiket. Pedagógiai munkánkban fontos helyet foglal el a néphagyományokra épülő, művészetek eszközeivel ható tevékenységek alkalmazása. (vers, mese, ének-zene, rajz-mintázás)

 

 

A program megírása után fogalmaztuk meg mindannyiunk számára küldetésnyilatkozatunkat.

 

 

 

Elérhetőségek :

 

Cím         : Napraforgó Óvoda, SÁROSD, Szabadság tér 6.

Telefon    : 25 / 509-328

E-mail     : napraforgoovi@invitel.hu