Lezárult a „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése Sárosd – Sárkeresztúr településen” című projekt

Lezárult a „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése Sárosd – Sárkeresztúr településen” című projekt. A 115,64 millió Ft európai uniós támogatás segítségével felújításra, átalakításra és bővítésre került . A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás formájában került finanszírozásra.


A TOP-4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívás keretében Sárosd-Sárkeresztúr Önkormányzati Társulás lehetőséget kapott a szociális alapellátást nyújtó épület felújítására, átalakítására, bővítésére.
A projekt megvalósítása során fejlesztésre került a konyha, ügyfélfogadásra és adminisztrációs tevékenységre alkalmas iroda, tárgyaló és ezeket kiszolgáló helyiségei is kialakításra kerültek. Az épület bővítése során egy olyan multifunkcionális tér került létrehozásra, ami lehetőséget biztosít a családok számára az internet és információ kommunikációs egységek hozzáféréshez, prevenciós-, család- és foglalkoztatást segítő előadások, csoportos család támogatási foglalkoztatások megtartására.
A fejlesztés során eszközbeszerzés is történt, mely elsősorban az alapszolgáltatások biztosításához szükséges bútorokban, informatikai eszközökben, felszerelési tárgyakban merült ki. A projekt során a melegítő konyhához szükséges gépek, felszerelések is beszerzésre kerültek.
Mivel a feladatellátás két településen történik, így a gyermekjóléti szolgálat és a házi segítségnyújtás munkatársai részére a feladatellátásokhoz kerékpárok és két személygépjármű is megvásárlásra került, mely által az ellátottakhoz szükséges utazási idő lecsökken.
A projekt keretében projektarányos akadálymentesítés is megvalósításra került.
 
A projekt megvalósítója: Sárosd – Sárkeresztúr Önkormányzati Társulás
A projekt megvalósítási ideje: 2017.06.01 – 2019.12.31
A projektzárás dátuma: 2019.12.31

http://onkormanyzat.mti.hu/hir/48381/lezarult_a_szocialis_alapszolgaltatas_infrastrukturajanak_fejlesztese_sarosd-sarkeresztur_telepulesen_cimu_projekt