A kedvezményezett neve: Sárosd – Sárkeresztúr Önkormányzati Társulás

A projekt címe: Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése Sárosd-Sárkeresztúr településen

A szerződött támogatás összege: 115 643 346,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Társulás feladat ellátási telephelye és központja a székhely településen (Sárosdon) lévő Sárosd 53/3 hrsz-ú épületben található, mely Sárosd Község Önkormányzatának tulajdona.

Jelen projekt keretében a fent említett épület átalakítása, bővítése és fejlesztése a célunk, mindezzel javítva a szociális alapszolgáltatások infrastruktúráját a Társulás feladat ellátási területén.

A meglévő épület belső átalakításra és felújításra kerül, az épület bővítve is lesz. Kialakításra kerül egy melegítő konyha és a hozzá tartozó étkező is, így a konyha fejlesztése is megvalósul. A család- és gyermekjóléti központ működéséhez szükséges ügyfélfogadásra és adminisztrációs tevékenységre alkalmas irodákat, tárgyalót és ezeket kiszolgáló helyiségeket is létrehozunk. Az ügyfelek részére kialakításra kerülnek a mosdók, melyből egy akadálymentesített mosdó lesz. A házi segítségnyújtásban dolgozók adminisztrációs tevékenységét szolgáló irodája az épület bővítésével kerülne kialakításra. Létrehozunk továbbá egy személyzeti öltözőt, pihenőt és teakonyhát is.

Az épület bővítése során egy olyan multifunkcionális teret is szeretnénk kialakítani, ami lehetőséget biztosít a családok számára az internet és információ kommunikációs egységek hozzáféréshez, prevenciós-, család- és foglalkoztatást segítő előadások, csoportos család támogatási foglalkoztatások megtartására.

A fejlesztés során eszközbeszerzést is szeretnénk megvalósítani, mely elsősorban az alapszolgáltatások biztosításához szükséges bútorokban, informatikai eszközökben, felszerelési tárgyakban merül ki. A projekt során a melegítő konyhához szükséges gépeket, felszereléseket is szeretnénk beszerezni.

Mivel a feladatellátás két településen történik így a gyermekjóléti szolgálat és a házi segítségnyújtás munkatársai részére a feladatellátásokhoz egy közös személygépjárművet is szeretnénk beszerezni, hogy a szolgáltatás minőségét és színvonalát emeljük. Ezáltal az ellátottakhoz szükséges utazási időt tudjuk csökkenteni.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31

A projektazonosító száma: TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00012