A kedvezményezett neve: Sárosd Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: Minőségi egészségügyi közszolgáltatások biztosítása Sárosdon.

A szerződött támogatás összege: 114 795 464 ,-Ft.

A támogatás mértéke:100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Fejlesztésünk célja a XXI. századnak megfelelő korszerű, akadálymentes „Egészségház”létrehozása, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése, a prevenció előtérbe helyezése, valamint az életminőség javítása. Projektünk keretében a jelenleg rendelkezésre álló 5 egészségügyi alapellátási szolgálatot –II. háziorvosi körzet, gyermekorvos, fogászat, I. és II. számú védőnői szolgálat, iskola egészségügy -befogadó épület infrastrukturális fejlesztése valósul meg. Korszerű eszközök kerülnek beszerzésre, betegirányító rendszer, költséghatékony megújuló energia bevezetése fog történni. Projektünk célja továbbá az orvos megtartást biztosító szolgálati lakás külső felújítása, valamint gépjármű beszerzése.Az I. számú háziorvosi körzet szakmai és fizikai integrációja valósul meg a jelenlegi épület bővítése, átalakítása, fejlesztése által. Az I. számú körzet a Sárosd, Dózsa György út 14. szám alól a Sárosd, Szabadság tér 3. szám alatti telephelyre integrálódik. Jelentős hangsúly helyeződik az akadálymentesítésre, informatikai fejlesztésre és az udvarbetegbarát zöldkörnyezetének kialakítására. A szakmai program tekintetében a betegség centrikus ellátással szemben az egészség centrikus ellátásra helyeződik a hangsúly, ennek érdekében prevenciós programok bevezetésére kerül sor.A korszerű fizikai integráció az alapellátás szintjén megteremti a lakosságközeli, minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.04.30
A projektazonosító száma: TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00037