SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TÁJÉKOZTATÓ

EFOP-2.4.1-16-2017-00080 AZONOSÍTÓSZÁMÚ,
LAKHATÁSI CÉLÚ BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA SÁROSDON CÍMŰ PROJEKTRŐL

Kedvezményezett neve: Sárosd Nagyközség Önkormányzata

Projekt azonosító száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00080

A projekt címe: „LAKHATÁSI CÉLÚ BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA SÁROSDON”

A szerződött támogatás összege: 194 995 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.29.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Projektünk az EFOP-1.6.2-16 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmünk beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, szociális bérlakások kialakításával illetve Csillag szolgáltató pont biztosításával.

A projekt 2018. július 1-jén indult, s a tervek szerint 2020. ápr. 29-ével zárult volna, azonban a koronavírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel a program 3 hónappal meghosszabbodott, így a vége: 2020. július 29-re tolódott ki.

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00090 azonosítószámú „Javul a szegregátumban élők helyzete Sárosdon” című projektünk tekintetében településünk pozitív jogosultsági döntéssel rendelkezik. Jelen projekt előkészítése során szükségletfelmérést végeztünk, mely során megállapítottuk, hogy a projekt tervezett tevékenységei összhangban állnak a helyi igényekkel, valamint a felhívás céljaival.

A projekt keretében 8 db szociális bérlakás kialakítása történik meg, mindegyik már meglévő önkormányzati tulajdonú telekre, új építés keretében. A szociális bérlakások építésére olyan helyszíneken kerül sor, amelyek mindegyike Sárosd település integrált részén található. Az EFOP-1.6.2 projekt akcióterületén végzett szükségletfelmérés során az itt élő lakosok mindegyike azt fogalmazta meg, hogy szeretne elköltözni a területről, ezért ennek figyelembevételével terveztük meg jelen projektünket.

A projekt tevékenységei ezáltal hozzájárulnak a marginalizált családoknak a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és mérséklik a területre jellemző szegregációt. A kialakítandó szociális bérlakások tervezését a projekt előkészítésébe bevont építészmérnök végezte, ez biztosítja az újonnan épülő lakások magas színvonalát. Az új építésű, korszerű, alacsony fenntartási költségekkel rendelkező bérlakások hatására a kiválasztott családok lakhatási körülményei rendkívül nagy mértékben javulni fognak.

A szegregátum területén, jól megközelíthető helyen, a Munkácsy Mihály utcában egy önkormányzati tulajdonú telken kerül kialakításra a Csillag szolgáltatópont, új építés keretében. Ennek köszönhetően javul a területen élő célcsoporttagok szolgáltatásokhoz való hozzáférése a jelenlét típusú szociális munka által biztosított szolgáltatásokon keresztül. A Csillag szolgáltatóház funkcióját a település központjában, a Perkátai út 10. szám alatt található Művelődési Ház látja el.

Projektünk célja a további leszakadás megállítása, és a szegregátum és az ott élő lakosság státuszának javítása, rehabilitálása, olyan hosszú távú megoldásokon alapuló komplex felzárkózást segítő rendszer működtetése, mely érdemben tud hozzájárulni az itt élő emberek életminőségének javításához.

A projekt célcsoportját azok az EFOP-1.6.2 projektbe bevont, az akcióterületen élő, 16-54 éves emberek alkotják, akikre egyéni fejlesztési terv készül, valamint az ő családtagjaik, akik családi fejlesztési tervvel rendelkeznek, tágabb értelemben véve pedig a területen élő összlakosság és a település egésze.

A projekt hatására minimum 32 fő lakhatási körülményei javulnak jelentős mértékben. Önkormányzatunknál a projekt megvalósításához szükséges humán erőforrások, illetve biztosításukhoz szükséges cselekvési terv rendelkezésre áll, a projekt tervezése során a hosszú távú eredményekre, valamint a projekt fenntarthatóságára kiemelt hangsúlyt fektettünk. A projekt részletes szakmai tartalmát a Lakhatási Beavatkozási Terv, valamint a támogatási kérelem mellékletei tartalmazzák. A fentiekre tekintettel a projekt megvalósítása célszerű, és indokolt.

Szociális bérlakások látványtervei:

Egy lakásos lakóház (2433 Sárosd, Rózsa utca)

5 lakásos lakóépület (2433 Sárosd, Béke utca)

Kétlakásos lakóépület (2433 Sárosd, Aczél Béla utca 11)

CSILLAGPONT IRODAÉPÜLET (2433 Sárosd, Munkácsy Mihály utca 20.)